صفحه اصلي > برنامه کنگره

 

هفتمين کنگره پيشگيري و درمان چاقي ايران

6 الي 8 آذرماه 1398

ساعت

نوع برنامه

عنوان

مسوول

سالن

چهارشنبه 6 آذر

9:30 -8:00

افتتاحيه

اصلي

10:00 9:30

سخنراني جامع 1

چالش هاي جند وجهي اضافه وزن و چاقي

دکتر فريدون عزيزي

اصلي

10:30-10:00

استراحت و پذيرايي

12:00 10:30

پانل 1

 رويکردهاي تغذيه‌اي نوين در مديريت (پيشگيري، درمان و کنترل وزن)

دکتر سيدضياءالدين مظهري

اصلي

سمپوزيوم1

چالشهاي ورزش در افراد چاق داراي بيماريهاي مزمن

دکتر اميرحسين عابدي يکتا

90 نفره

پانل2

اهميت و تاثير مشاوره تغذيه و روانشناسي در اداره قبل و بعد از جراحي چاقي

 

دکتر عليرضا خلج

50 نفره

13:00 12:00

نماز و ناهار

13:30 13:00

سخنراني جامع 2

سندرم متابوليک در کودکان

دکتر رويا کليشادي

اصلي

15:00 13:30

پانل3

چاقي از منظر بيماران (گفتمان متقابل با بيماران چاق)

دکتر آنيتا افتخارزاده

اصلي

سمپوزيوم2

چاقي و سرطان ؛ درس هايي از علوم پايه

 

دکتر آزيتا زاده وکيلي

90نفره

پنجشنبه 7 آذر 98

8:30 8:00

سخنراني جامع 3

برنامه پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير با تاکيد بر اضافه وزن و چاقي

دکتر باقر لاريجاني

اصلي

10:00-8:30

سمپوزيوم3

چاقي کودکان

دکتر علي اکبر سياري

اصلي

کارگاه1

بهداشت روان

دکتر مصطفي حمديه

90 نفره

10:30 10:00

استراحت و پذيرايي

11:00 10:30

سخنراني جامع 4

چاقي بيماري يا سبک زندگي

دکتر مجيد ولي زاده

اصلي

12:30 11:00

پانل4

برنامه جامع پيشگيري و درمان چاقي کودکان و نوجوانان ايراني : اهداف، دستاوردها وچالشها

دکتر پريسا اميري

اصلي

سمپوزيوم4

چاقي و توليدمثل

دکتر فهيمه رمضاني تهراني

90نفره

13:30 12:30

نماز و ناهار

15:00 13:30

سمپوزيوم5

بهداشت روان

دکتر عبدالمجيد بحرينيان

اصلي

کارگاه2

GWAS در چاقي

 

دکتر مريم السادات دانشپور

90نفره

جمعه هشتم آذر 98

9:00 8:30

سخنراني جامع 5

دارو درماني در چاقي

دکتر فرهاد حسين پناه

اصلي

10:30 9:00

پانل5

سياستگذاري

دکتر شهرام علمداري

اصلي

سمپوزيوم6

چاقي و پيامدهاي غيرواگير

دکتر فرزاد حدائق

90نفره

11:00 10:30

استراحت و پذيرايي

12:30 11:00

کارگاه3

رژيم درماني

دکتر پروين ميرميران

اصلي

کارگاه4

محاسبه کالري براي فعاليت فيزيکي

دکتر محمد حسبي

90 نفره