صفحه اصلي > تاريخ‌هاي مهم


آغاز ثبت نام آنلاين  17 فروردين 98

آغازدريافت خلاصه مقالات 17 فروردين 98

آخرين مهلت ارسال خلاصه مقالات  25 شهريور 98

آخرين مهلت ثبت نام کارگاه‌ها

 اعلام نتايج داوري مقالات

زمان برگزاري کارگاه‌ها
    
آخرين مهلت درخواست کارگاه