صفحه اصلي > هزينه ثبت‌نام


 

هزينه ثبت نام کنگره پيشگيري و درمان چاقي

کنگره پيشگيري چاقي ثبت نام زود هنگام تا تاريخ 1398/08/06 ثبت نام پس از
 1398/08/06
 پزشکان متخصص ، فوق تخصص ، فلوشيپ  2.000.000ريال  2.500.000ريال
 پزشکان عمومي  1.700.000ريال 2.000.000ريال 
 کارشناس ، کارشناس ارشد، کاردان  1.500.000ريال  1.700.000ريال
رزيدنت  2.000.000ريال  2.000.000ريال
دانشجويان مقاطع کارشناسي تا دکترا  1.000.000ريال  1.000.000ريال

 شماره حساب 8362938922 نزد بانک ملت شعبه نصرت به نام شرکت همايش سازان نوين نگر
و شماره کارت 6104337593086208 به نام شرکت همايش سازان نوين نگر